Ydelser

Skal vi stå for jeres næste anlægsopgave?

Vi varetager opgaver inden for anlœgsgartnerfaget, både for private, erhvervskunder, grundejerforeninger, boligselskaber og er blandt andet specialister inden for anlœgning af grœsarealer. Vi har et hold af professionelle og dygtige medarbejder, som brænder for deres fag.

Grønne områder

Anlæg af græs | Anlæg af haver | Pleje af jeres grønne arealer | Lægning af fliser

Vintertjenester

Snerydning | Saltning | Tilpasset jeres behov | Kun til erhverv | 24/7

Vedligeholdelse

Pleje af græsplæne og bede | Lugning, græsklipning, plantning og hækkeklipning | Vedligeholdelse af asfalt, grus-, flise- og stenbelægninger | Vedligeholdelse af trapper, fortove, veje, stier og hegn

Andet

Træfældning, stubfræsning og beskæring af træer, buske og hække | Nyplantning | Rådgivning | Træteresser

Grønne områder

Erhverv og privat

Vintertjenester

Erhverv

Træfældning

Erhverv og privat

Nyplantning

Erhverv og privat

Rådgivning

Erhverv og privat

Outdoor facility

Erhverv