Saltning

Erhverv

Vinteraftale

Erhverv

Snerydning

Erhverv

Vinteraftale

En snerydning- og saltningsaftale med GS NORD sikrer fremkommelighed og sikker færdsel for medarbejdere, kunder, leverandører og andre, der måtte færdes hos dig - hele vinteren. Disse serviceydelser kan vi tilbyde med stor erfaring.

Service til tiden

Med en aftale om vintertjeneste hos os er din virksomhed sikret snerydning og saltning til tiden.

24/7 service

Alle døgnets 24 timer holder vi os orienterede om vejrforholdene i netop dit lokalområde og rykker ud, når det er nødvendigt.

Saltning

Vi sørger for, at der saltes til rette tid og med netop den fornødne mængde salt. Vores topmorderne saltanlæg kan dosere ned til to gram pr. kvadratmeter og kan regulere spredebredde og sprederetning. Det sikrer, at saltskaderne minimeres på såvel beplantninger som belægninger ved din p-plads, dit fortov, dine indgangspartier, eller hvor der måtte være et behov for glatførebekæmpelse.

Snerydning

En aftale om snerydning med GS NORD indebærer, at vi på dine vegne døgnet rundt følger vejrudviklingen i netop dit område. Vi er klar til at rykke ud døgnet rundt, når indsatsen skønnes at være påkrævet. Vi kommer med det udstyr, der til opgaven måtte være nødvendigt - det være sig sneplov, gummiged, rendegraver, miniged, sneslynge eller bare en sneskovl. Vi har også stor erfaring med at fjerne sne fra tage på lagerhaller, supermarkeder og andre bygninger med store tagflader.

Tilpasset dine behov

For kunder med særlige behov er der mulighed for en fast aftale med op til tre udrykninger pr. døgn. Efter telefonisk henvendelse kan der desuden med maksimalt en times varsel foretages ekstra rydning og/eller saltning.

Tillid

Ved varsel om og under særligt kritisk vejrlig er vi i telefonisk kontakt med vore kunder for i samråd at planlægge tidspunkter og frekvenser for rydning og/eller saltning.