VINTERTJENESTE

Få en vinteraftale med os

En snerydning- og saltningsaftale med GS NORD sikrer fremkommelighed og sikker færdsel for medarbejdere, kunder, leverandører og andre, der måtte færdes hos dig - hele vinteren.
Disse serviceydelser kan vi tilbyde med stor erfaring. Med en aftale om vintertjeneste hos os er din virksomhed sikret snerydning og saltning til tiden. 

Alle døgnets 24 timer holder vi os orienterede om vejrforholdene i netop dit lokalområde og rykker ud, når det er nødvendigt.

  • Snerydning
  • Saltning
  • Stor erfaring

Saltning

Rette tid og rette mængder

Vi sørger for, at der saltes til rette tid og med netop den fornødne mængde salt. Vores topmorderne saltanlæg kan dosere ned til to gram pr. kvadratmeter og kan regulere spredebredde og sprederetning. Det sikrer, at saltskaderne minimeres på såvel beplantninger som belægninger ved din p-plads, dit fortov, dine indgangspartier, eller hvor der måtte være et behov for glatførebekæmpelse. 


Snerydning

Døgnet rundt

En aftale om snerydning med GS NORD indebærer, at vi på dine vegne døgnet rundt følger vejrudviklingen i netop dit område. Vi er klar til at rykke ud døgnet rundt, når indsatsen skønnes at være påkrævet. Vi kommer med det udstyr, der til opgaven måtte være nødvendigt - det være sig sneplov, gummiged, rendegraver, miniged, sneslynge eller bare en sneskovl. 

For kunder med særlige behov er der mulighed for en fast aftale med op til tre udrykninger pr. døgn. Efter telefonisk henvendelse kan der desuden med maksimalt en times varsel foretages ekstra rydning og/eller saltning.
Ved varsel om og under særligt kritisk vejrlig er vi ofte i telefonisk kontakt med vore kunder for i samråd at planlægge tidspunkter og frekvenser for rydning og/eller saltning.

Vi har også stor erfaring med at fjerne sne fra tage på lagerhaller, supermarkeder og andre bygninger med store tagflader.


Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os for personlig rådgivning
kj@gsnord.dk
 eller tlf. 22 15 17 71