Aalborg zoo
30. april 2014
Weber
21. august 2015

Nordjyske

Græskarper skal vedligeholde sø

20 stk. græskarper er blevet udsat i Nordjyske Søen, som et forsøg på økologisk renholdelse af søen, fortæller administrationschef Leif B. Kjeldsen.
- Vi fik vores grønne servicefirma, GSNord, til at rense op i søen med grøde-, bundskæring og oprensning af døde planter etc. umiddelbart forinden årsmødet i koncernen i april.
Som vi kan se gror dunhamrene fantastisk godt og vil snart igen dække søen med grønne planter og fra vinter med døde planter.

Mads Villadsen GS Nord, der har skåret grøden, sagde lidt i spøg, at der burde sættes græskarper ud i søen, som kunne holde den grønne bevoksning nede. Hvis de er rigtig sultne kan de springe op på bredden og æde græsset på kanten. - Vi aftalte, at GSNord skulle undersøge om og hvor de kunne skaffes.

Vi købte og har udsat 20 stk. 15 centimeter græskarper, som nu skal prøve at hjælpe os med at holde bevoksningen i søen nede. Måske skal de have hjælp de første år med bundskæring 1-2 gange om året, indtil de bliver større og evt. formerer sig, fortæller administrationschefen.

Det bliver spændende, om det lykkes, at de spiser mere, end de forurener. Ellers må vi jo indfange dem og fortsætte med manpower og benzinklipper.