GS NORD - Grøn Service - blev stiftet i efteråret 2009 af tre tidligere medarbejdere fra HedeDanmark - det tidligere Hedeselskabet.

Firmaet repræsenterer mange års erfaring indenfor branchen - blandt andet fra de tre indehaveres arbejde for HedeDanmark.

GS NORDs hovedforretningsområder er grøn service, vintertjeneste med saltning og snerydning, nyplantninger og handel med planter, fældning og  renovering af grønne områder samt mindre anlægsopgaver, hvor den grønne del er det dominerende element.

Vi udfører alle typer opgaver i hele Danmark - dog undtaget Bornholm.

GS NORDs ambition er ikke hurtig og voldsom vækst her og nu. Det skal være kontrolleret vækst, og så vil vi, der står bag GS NORD, kunne være stolte af det, firmaet har lavet. 

Vi vil kunne sige "se det har vi lavet", når vi kører forbi. Og vi vil samtidig kunne se vore medarbjedere og kunder i øjnene
- vi har tiden for os, lyder det fra indehaverne.

I GS Nord er nøgleordet partnerskab

Udover grønne plæner og snorlige hække hjælper GS Nord danske virksomheder med store og små anlægsopgaver,beplantninger og vintertjeneste. GSNord er en moderne servicevirksomhed,som gerne påtager sig utraditionelle opgaverog ikke er bleg for nye udfordringer.

GS Nord er et selskab med tre partnere,og arbejdsfordelingen mellem dem er klar: Kim Jensen er salgsmanden, som sparker døre ind, skaber kontakter og opretholder relationer. Martin Schwab er firmaets logistiske geni, og Mads Villadsen står i front som faglig projektleder og garant for korrekt udførelse. Tilsammen er de et stærkt trekløver.

Med base i Aalborg opererer GS Nord i hele Danmark, men primært i Nordjylland, og leverer nyanlæg, beplantning, renovering af grønne anlæg, vintertjeneste samt pleje og vedligehold for både store og små erhvervskunder.

Arbejdsopgaverne er alsidige, og kundegruppen tæller nogle af Nordjyllands fyrtårne, bl.a. Aalborg Zoo, hvor GS Nord har skabt de komplekse, autentiske kulisser til havens store dinosaurudstilling.

Driftschef i Aalborg Zoo Peter Sønderby fortæller:
- Aalborg Zoo er en dynamisk virksomhed, som stiller krav til handling, og her oplever vi, at GS Nord handler på den forventning, haven har, og at ekstraordinære og komplekseopgaver håndteres hurtigt og professionelt.

Vi har et rigtig godt samarbejde, og i fællesskab når vi i mål med opgaverne.

LgoNOBG
Også hos Weber i Nørresundby har GS Nord netop forestået design og anlægningen af ny hovedindgang. - Ja, vores arbejdsopgaver spænder vidt. Vores brede kundesegment gør, at der kommer flere og flere alsidige opgaver, og det giver krydderi til vores forretning, siger Martin Schwab.

Da Kim, Martin og Mads i 2009 slog dørene op for GS Nord, valgte de en strategi med fokus på minimering af faste omkostninger.

Kontakt os for personlig rådgivning
kj@gsnord.dk
 eller tlf. 22 15 17 71